Aaanvraag Tolkuren 2017

Datum 1 januari, 2017

Alle mensen in Nederland, ongeacht hun leeftijd, met een auditieve beperking hebben recht op een tolk. Dat betekent dat alle dove, doofblinde, plotsdove en slechthorende mensen gebruik kunnen maken van de tolkvoorziening. Het kan gaan om het inzetten van Gebarentaaltolk en/of schrijftolk.

 

Op hoeveel uur heeft een persoon recht?

Leefuren (Privé)

Een persoon heeft recht op 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privé-situaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen. Je kunt daarbij denken aan bezoeken aan de huisarts, notaris, ouderavonden, trouwerij, begrafenis, etc.

 

Uren van vorig jaar kun je niet meenemen naar het nieuwe jaar.

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe landelijke tolkregeling (leefuren) gemaakt per 1 januari 2015. Deze nieuwe regeling lijkt sterk op de regelingen in 2014 m.b.t. de AWBZ en het UWV. In aanvulling op de huidige regeling wil de VNG het gebruik van een tolk op afstand stimuleren. Gebruikers kunnen tolkuren op locatie inruilen voor uren dienstverlening van een tolk op afstand. De ruilvoet is als volgt: 3 uur tolk op afstand staat gelijk aan 1 uur tolkdienstverlening op locatie met een limiet van 15 uur voor tolkdienst op afstand in plaats van 5 uur tolkdienstverlening op locatie. Voor de regeling zie de website van de VNG.

 

De leefuren worden per januari 2016 niet meer door Menzis uitgevoerd, maar kunt u aanvragen bij Tolkcontact. Je kunt uren aanvragen door een mail te sturen naar contact@tolkcontact.nl. Er zal gevraagd worden naar een bewijs waarmee je kunt laten zien dat je recht hebt op leefuren. Dat kan zijn:

 

1. een verklaring van de audioloog of KNO-arts dat uw gehoorverlies aantoont,
2. een verklaring dat u dovenonderwijs volgt of gevolgd heeft, of
3. een brief van het UWV dat u recht heeft op werk- of onderwijsuren.

 

Werkuren

Een persoon met een auditieve beperking heeft ook recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc. Werkuren zijn aan te vragen bij het UWV, daarvoor moet je inloggen met je Digi-D code. Zij zullen bekijken of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor werkuren en hoeveel dit zou zijn.

 

Wijziging vanaf januari 2017:

Goed nieuws! Er is vooraf geen toestemming meer nodig voor het gebruik van teamtolken bij UWV-Werkuren. 

 

Mensen die werken op een sociale werkplaats, vallen onder de wet speciale werkvoorziening (WSW).  Je kunt in gesprek met je werkgever kijken of een tolk via jou sociale werkplaats vergoed kan worden.

 

Werkende & werkzoekende die vallen onder de participatiewet

De tolkvoorziening in het kader van de Participatiewet wordt namens gemeenten uitgevoerd door het UWV. Voor diegene die vanaf 1 januari 2015 ondersteuning krijgen van gemeenten wordt de gemeente het aanspreekpunt. Wie van de tolkvoorziening gebruik wil maken, kan contact opnemen met zijn of haar gemeente. In overleg met de gemeente kan men daarna een aanvraag voor een voorziening indienen bij UWV.  

 

 

Onderwijsuren

Daarnaast heeft een persoon met een auditieve beperking ook recht op een tolk in 100% van de tijd in reguliere onderwijssituaties. De tolkuren voor de onderwijssituaties kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding. Voor stages moet er wel weer werkuren worden aangevraagd bij het UWV. Het gaat dan om 15% van de stagetijd.

 

Als je een opleiding of cursus voor het werk moet volgen, dan valt dit ook niet onder de onderwijsuren. Hiervoor moeten ook de werkuren ingezet worden.

 

Tolkinzet in het speciaal onderwijs gaat via de Cluster2 scholen zelf.

 

Momenteel geldt de onderwijsvergoeding tot 30 jaar. We hopen natuurlijk dat dit in de toekomst wordt verhoogd zodat dove mensen ook kunnen doorstuderen na hun dertigste en dat ze ook de mogelijkheid krijgen om zich te kunnen omscholen om zo weer meer kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.

 

Onderwijsuren zijn ook bij het UWV aan te vragen, wederom door in te loggen met je Digi-D code.

 

Januari 2018

De inzet van teamtolken in het hogeronderwijs is inmiddels ook toegestaan, bericht van Dovenschap van 15 december 2017.

 

 

 Terug naar het overzicht