Aanvragen tolkuren

Goed nieuws! Er is per 1 juli 2019 één loket voor het aanvragen van je tolkuren..

 

Alle mensen in Nederland, ongeacht hun leeftijd, met een auditieve beperking hebben recht op een tolk. Dat betekent dat alle dove, doofblinde, plotsdove en slechthorende mensen gebruik kunnen maken van de tolkvoorziening. Het kan gaan om het inzetten van Gebarentaaltolk en/of schrijftolk.

 

In het kort:

Bent u doof, doofblind of slechthorend?

En heeft u een schrijf- of gebarentolk nodig?

Dan kunt u een tolkvoorziening bij ons aanvragen voor de volgende situaties:

 

  • tijdens uw opleiding;
  • tijdens uw werk of het zoeken naar werk;
  • als u een eigen bedrijf start;
  • privésituaties.

 

UWV maakt bij deze dienstverlening gebruik van Tolkcontact. Het UWV beslist of u de tolkvoorziening krijgt en hoeveel tolkuren u krijgt. De (extra) tolkuren die u krijgt, geven wij door aan Tolkcontact.

 

Tolkcontact verzorgt de bemiddeling bij een tolkopdracht en de facturering door tolken. Ook is Tolkcontact 24 uur per dag bereikbaar als u met spoed een tolk nodig heeft.

 

Meer vragen, klik dan hier, dan wordt je doorgelinkt naar de pagina van het UWV. Daar is de informatie ook in de Nederlandse Gebarentaal te vinden en vindt u antwoord op andere vragen omtrent de tolkvoorziening.

 

Bron: UWV.nl

 

Op hoeveel uur heeft een persoon nu recht?

Leefuren (Privé)

Een persoon heeft recht op 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privé-situaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen. Je kunt daarbij denken aan bezoeken aan de huisarts, notaris, ouderavonden, trouwerij, begrafenis, etc.

 

Uren van vorig jaar kun je niet meenemen naar het nieuwe jaar.

 

Werkuren

Een persoon met een auditieve beperking heeft ook recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc.

 

Werkende & werkzoekende die vallen onder de participatiewet

De tolkvoorziening in het kader van de Participatiewet wordt namens gemeenten uitgevoerd door het UWV. Voor diegene die vanaf 1 januari 2015 ondersteuning krijgen van gemeenten wordt de gemeente het aanspreekpunt. Wie van de tolkvoorziening gebruik wil maken, kan contact opnemen met zijn of haar gemeente. In overleg met de gemeente kan men daarna een aanvraag voor een voorziening indienen bij UWV.  

 

Onderwijsuren

Daarnaast heeft een persoon met een auditieve beperking ook recht op een tolk in 100% van de tijd in reguliere onderwijssituaties. De tolkuren voor de onderwijssituaties kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding. Voor stages moet er wel weer werkuren worden aangevraagd. Het gaat dan om 15% van de stagetijd.

 

Als je een opleiding of cursus voor het werk moet volgen, dan valt dit ook niet onder de onderwijsuren. Hiervoor moeten ook de werkuren ingezet worden.

 

Tolkinzet in het speciaal onderwijs gaat via de Cluster2 scholen zelf.

 

Momenteel geldt de onderwijsvergoeding tot 30 jaar. We hopen natuurlijk dat dit in de toekomst wordt verhoogd zodat dove mensen ook kunnen doorstuderen na hun dertigste en dat ze ook de mogelijkheid krijgen om zich te kunnen omscholen om zo weer meer kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.

 

Tolkuren zijn bij het UWV aan te vragen, door in te loggen met je Digi-D code.