Doofblinden

Door omstandigheden tolk ik momenteel niet voor doofblinde mensen ivm de fysieke belastbaarheid.

 

------------------------------------------------------

 

Tolken voor Doofblinde mensen is meer dan alleen tolken, ook het beschrijven en begeleiden is hierbij een belangrijk onderdeel. Het beschrijven heeft vaak betrekking op de omgeving. Waar zitten mensen, hoe is de ruimte ingedeeld, waar is het toilet? Het begeleiden kan zijn door aan te wijzen waar de koffie staat, maar ook tijdens de reis. Als tolk voor doofblinden kan ik u ophalen en u weer terug brengen. Ik ben in het bezit van een auto.

 

Het is ook mogelijk om met een vrijwilliger of begeleider naar de opdrachtlocatie te komen. Ik kom dan naar de opdrachtlocatie toe. 

 

U kunt mij aanvragen voor verschillende situaties zoals naar de huisarts, ziekenhuis, tandartsbezoek, lezing, cursus of workshops, kerkdienst, onderwijs, werk etc. Wilt u hulp bij de boodschappen, winkelen of bijvoorbeeld uw administratie, dan kunt u terecht bij de begeleidersvoorziening Doofblinden van Koninklijke Kentalis/Kalorama.

 

Communicatiemethoden

Het tolken voor doofblinde mensen kan op verschillende manieren, mijn ervaring ligt bij de volgende communicatiemethoden:

  • Vierhandengebaren, voor (vrijwel) volledig doofblinde mensen die de gebarentaal beheersen.
  • Vingerspellen of schrijven in de hand, voor (vrijwel) volledig doofblinde mensen.
  • Vingerspellen in de lucht, wanneer er nog voldoende zicht aanwezig is.
  • Gebaren binnen een kleine gebarenruimte, wanneer er nog voldoende zicht aanwezig is.
  • Duidelijk articuleren zonder geluid, bij spraakafzien en wanneer er nog voldoende zicht aanwezig is.
  • Praten in het oor, voor wie nog voldoende kan horen.

 

Teamtolken?

Soms is het prettig om twee tolken in te zetten die elkaar kunnen afwisselen. Vooral bij het vingerspellen in de hand en bij het vierhandengebaren kan het fysiek erg zwaar zijn. Door twee tolken in te zetten (teamtolken) blijft de kwaliteit optimaal. Als er dus een lange tijd veel wordt gesproken, bijvoorbeeld tijdens een lezing, dan is het een goed idee om twee tolken in te zetten.