Ervaringsverhaal

Wat? Inzet Muziektolken, zie ook: Muziek
Wanneer? 5 december, 2019
Waar? Nederland

Als je wordt geraakt!

Een verhaal wat je kent, maar dat het dan zo mooi in beeld is gebracht dat het nog sterker binnen komt. Opkomende tranen, ontroerd zijn, herinnering aan die fantastische avond, aan de kracht die mensen in zich hebben om bij tegenslag weer de moed bij elkaar te rapen om er voor te gaan. Zoals
Egon van Hulst verteld in zijn interview, die ene zin uit de songtekst van Tim Akkerman: "There's a start at the finish", zo is hij in zijn kracht gaan staan.
Hij is een winnaar 💪!

 

 

 

--------------- English ------------------
If you get hit by emotion!
A story that you know, but that it has been portrayed so beautifully that it comes in even stronger. Emerging tears, being moved, a reminder of that fantastic evening, of the power that people have to regain the courage to go for it in the face of setbacks. As Egon tells in his interview, that one sentence from the lyrics of Tim Akkerman: "There's a start at the finish", that's how he got into his strength.
He is a winner 💪.

--------------- Lyrics of the Song -----------

 

Tim Akkerman - Winner

We're not different now

And to me you're just the same

And if it takes a while, there's no shame,

no one to blame

You set your mind and you played the game
and overcame
Look at you now, what you became
There's a start and a finish
It's not a given
But you're a winner
Nothing can beat you down
Feel your heart beating, it's your rhythm
You're a winner
I remember it all
The memories, they never fade
Two boys growing up, the stories they made
They were never afraid
There's a start and a finish
It's not a given
But you're a winner
Nothing can beat you down
Feel your heart beating, it's your rhythm
You're a winner
There's a start and a finish
It's not a given
But you're a winner
Nothing can beat you down
Feel your heart beating, it's your rhythm
You're a winner
Raise your hands
Raise your hands
Raise your hands
'Cause you're a winner
Raise your hands
Raise your hands
'Cause you're a winner
Music: E. Zeevalkink, T. Akkerman
Lyrics: T. Akkerman, C. van der Horst


Terug naar het overzicht