Leveringsvoorwaarden

NBTG staat voor de "Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal". De NBTG behartigt de belangen van tolken Gebarentaal in Nederland. Ik ben aangesloten bij deze beroepsvereniging.

 

Klik op het onderstaande document om deze te openen.

 

De NBTG 

 

De voortdurende professionalisering van het beroep is een van de kerntaken van de vereniging. Ook vertegenwoordigen zij, de tolken, tijdens overleggen met overheidsinstellingen (UWV, Tolkcontact, ministeries van SZW, VWS en OCW) en zijn zij gesprekspartner van onder meer belangenorganisaties van doven en bemiddelingsbureaus voor tolken. Ze zijn nauw betrokken bij diverse (internationale) organisaties, zoals efsli.

 

Wie deze site regelmatig bezoekt en kwartaalblad Interpres leest, is altijd op de hoogte van alle nieuwtjes en de laatste ontwikkelingen in het werkveld van de tolken gebarentaal.

 

bron:www.NBTG.nl


NBTG Leveringsvoorwaarden 2015