Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Wat verandert er?

 

De AVG zorgt onder meer voor:

 

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

 

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Wat veranderd er voor mij als tolk en voor u?

 

Omdat ik te maken heb met het verwerken van uw gegevens heb ik ook te maken met deze wet. Daarom is het van belang dat u mijn privacyverklaring leest. Na de opdracht krijgt u van mij een formulier die u kunt tekenen en akkoord kan geven op het verwerken van uw gegevens. Hierbij gaat het om de opdrachten die worden ingevoerd in Tolkportaal. Voor de opdrachten in Tolkcontact zal u los, via de mail, akkoord moeten geven. Vooraf aan de opdracht ontvangt u dan een mail van mij.

 

Helaas moeten alle tolken gebarentaal dit doen en zult u wellicht van alle tolken die u inzet een soortgelijke vraag ontvangen. Wij kunnen daar jammer genoeg niks aan veranderen, het is nu eenmaal een nieuwe wet die we zullen moeten volgen. Momenteel zijn er nog wel veel onduidelijkheden omtrent deze wet, ook voor ons als tolken. De NBTG, Tolkcontact, Tolknet, Tolkportaal en Tolq Communicatiediensten B.V. zijn nog hard bezig om alles duidelijk te krijgen. Met Tolkcontact en met Tolknet zal ik een verwerkingsovereenkomst aangaan, verder is er nog weinig duidelijk.

 

Alvast dank voor het lezen van mijn privacyverklaring.

 

-Hanneke-

 

 


Privacyverklaring Tolk H. de Raaff