Stichting RTG wordt RTGS.

Datum 29 januari, 2016

Er was al een lang bestaande wens om ook de schrijftolken te benoemen in de statuten en in de naam van het RTG. Dit heeft op 18 september 2015 geresulteerd in nieuwe statuten en daarmee een nieuwe naam:

 

Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS). 

 

Het vorige reglement dateerde van 1 juni 2013 en moest alleen al door de naamswijziging worden aangepast. Tegelijkertijd hebben ze een aantal veranderingen in het reglement doorgevoerd. Er zijn artikelen opgenomen over de Commissie Permanente Educatie, over Klachten en over Bezwaar en Beroep. Het nieuwe reglement en de nieuwe statuten staan op de website van www.stichtingrtg.nl.Terug naar het overzicht