Teamtolkaanvragen

 

Wanneer een opdracht intensief en/of langdurig is kunnen twee of meer tolken worden ingezet. Zij kunnen elkaar afwisselen en ondersteunen bij het tolken. Hiervoor moet wel een aanvraag voor worden ingediend.

 

Klik op de onderstaande documenten om deze te openen.

 

 

Wijziging per 1 januari 2018, bron Dovenschap:

 

Per 1 januari 2018 is het niet meer nodig om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in het HBO of WO onderwijs. Dat betekent dat tolkgebruikers naar eigen inzicht tolken mogen inzetten in HBO of WO onderwijs. De voorwaarden hiervoor zijn nog hetzelfde als de voorwaarden voor de werksfeer: de opdracht duurt minstens twee klokuren en onderbrekingen zijn niet mogelijk.

 

Het UWV loopt met deze aanpassing vooruit op de formele aanpassing in de beleidsregels. Deze zullen in 2018 worden aangepast, ook wat betreft de voorwaarden voor de inzet van de tolkvoorziening. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Werkgelegenheid (OCW) begrijpt de behoefte van de inzet van teamtolken in het hoger onderwijs en maakt het daarom al vanaf 1 januari mogelijk om teamtolken in te zetten in HBO en WO onderwijs.

 

 

Wijziging vanaf Januari 2017:

 

Goed nieuws! Er is vooraf geen toestemming meer nodig voor het gebruik van teamtolken

bij UWV-Werkuren. Let op! Vooralsnog alleen geldig binnen de werksfeer.

 

Het UWV heeft meegedeeld dat in het nieuwe Normbedragenbesluit opgenomen zal worden dat tolkgebruikers geen voorafgaande toestemming van het UWV meer nodig hebben om een teamtolk in het zetten binnen de werksfeer. De precieze regeling wordt opgenomen in het nieuwe Normbedragenbesluit, dat waarschijnlijk begin februari in de Staatscourant zal verschijnen.

 

 


Algemene informatie over teamtolken Schema: Heeft u recht op een teamtolk? Het belang van het inzetten van teamtolken bij doofblinde mensen