Tolkvoorziening 2018

Datum 5 januari, 2018

Het UWV gaat per januari 2018 werken met tolkportaal. Dat betekend dat de tolk in het systeem " tolkportaal" zijn of haar opdrachten moet invullen. En handtekening is wat betreft het UWV niet meer nodig. Maar omdat vele van ons zelfstandigen zijn en er ook mensen via Tolq werken zal er regelmatig nog om een handtekening worden gevraagd. Dit verschilt dus per tolk.

 

Daarnaast is het "beschikkingsnummer", ook wel "(inkoop)ordernummer" genoemd, belangrijk. Deze moet de tolk hebben om te kunnen factureren. Let op: dit nummer wijzigt bij elke nieuwe beschikking. Je beschikking is een bevestiging van de ontvangen uren om een tolk in te mogen zetten. De tolk mag dit nummer niet bij het UWV opvragen, de tolk kan dus vragen of je het nummer wilt opvragen bij het UWV als deze niet is te vinden op de brief van je beschikking. Dit blijkt nog regelmatig niet vermeld te worden in de brief.

 

Je hoeft, als er geen wijzigingen zijn in de werksituatie, niet jaarlijks een nieuwe beschikking aan te vragen. Je moet alleen een nieuwe aanvraag indienen als je van werkgever verandert of het aantal uren dat je werkt verandert. Sommige UWV-medewerkers willen desondanks toch dat je elk jaar opnieuw uren aanvraagt. Daartegen kan je bezwaar maken. Meer informatie is te vinden op de website van Dovenschap

 

Onderwijsuren vallen ook onder het UWV en daarbij maakt de tolk ook gebruik van Tolkportaal. Hierbij geldt, na toekenning van de uren, je alleen nog een nieuwe aanvraag hoeft in te dienen als je van opleiding verandert of het aantal lesuren wijzigt. Helaas zitten hier ook UWV-medewerkers bij, die desondanks, toch willen dat je ieder jaar opnieuw uren aanvraagt. Hier kan je tevens bezwaar tegen maken.

 

Verdere updates: 

- De inzet van teamtolken in het hogeronderwijs is inmiddels ook toegestaan,

bericht van Dovenschap van 15 december 2017.

- Wat is de stand van zaken m.b.t de harmonisatie van de tolkvoorziening?, zie

bericht van Dovenschap van 13 december 2017.

- Wist u dat, begin 2017 de aanvraagprocedure voor de inzet van teamtolken in de werksfeer niet meer nodig is? En dat de vergoeding voor de teamtolken van 75 naar 100% is gegaan?

- De Leefuren blijven gewoon bij Tolkcontact komend jaar.

Tolkcontact is nu 1 jaar Live.

-  Je hebt bij Tolkcontact recht op 30 tolkuren per jaar. Als je doof&blind bent heb je recht op 168 tolkuren per jaar. U hoeft de tolkvoorziening maar één keer aan te vragen. Daarna worden de tolkuren ieder jaar automatisch opnieuw toegekend. Extra uren zijn ook aan te vragen. Meer weten? tolkcontact.nl.
- Leefuren per 1 januari 2018 niet meer valt onder VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente), maar weer terug is onder de verantwoorlijkheidheid van het ministerie van VWS. De uitvoering van de uren in de leefsfeer blijft bij Tolkcontact (Berengroep) voor 2018.

- Wist u dat, er al veel plannen zijn voor de harmonisatie van de tolkvoorzieningen. De bedoeling is dat er 1 loket komt voor leef, arbeid en onderwijs. 

 Terug naar het overzicht